Mixing

Films

Documentaries

Radio Drama

  • Lower Parthenon – Vanna Pefani (2022)
  • Kangouro  – Evelina Arapidi – Open Studio Post (2021)
  • Lebensraum – Afroditi Antonaki – Vasia Lakoumenta (2021)
  • Partage de midi – Nikos Diamantis (2021)